Realizacja projektu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej firma KRB Nowy Dom Krystian Grzesik realizuje projekt zakupu systemu informatycznego, który zoptymalizuje procesy kosztorysowania, harmonogramowania i wykonywania prac budowlanych oraz zarządzania zasobami w ramach prac budowlanych wewnątrz firmy oraz umożliwi świadczenie takiej e-usługi firmom budowlanym.

 

Opis projektu:
Projekt polega na nabyciu systemu informatycznego, który zoptymalizuje procesy kosztorysowania, harmonogramowania i wykonywania prac budowlanych oraz zarządzania zasobami w ramach prac budowlanych wewnątrz naszej firmy oraz umożliwi nam świadczenie e-usługi w tym zakresie firmom budowlanym. System będzie stanowił innowację procesową oraz produktową.

 

Dzięki niej będzie możliwe m.in.:

  • kosztorysowanie prac budowlanych poprzez automatyczne zastosowanie norm budowlanych do zakresu planowanych robót (bez znajomości norm przez użytkownika),
  • automatyczne harmonogramowanie prac budowlanych w oparciu o zakres planowanych robót oraz dane o dostępności zasobów ludzkich i technicznych,
  • konstruowanie dedykowanych zapytań ofertowych, kryteriów i algorytmów automatycznej oceny ofert w branży budowlanej,
  • inteligentne tworzenie dokumentacji budowlanej, automatycznie wypełnianej właściwymi danymi,
  • automatyczne generowanie harmonogramu zakupowego

 

Wartość projektu: 1.245.157,69 PLN
Wartość dofinansowania: 442.080,00 PLN